Papillons de nuit - Hétérocères

Famille : Sphingidae 

Sous-famille : Macroglossinae

Sphinx colibri

Aellopos tantalus 

Sphinx lugubre

Enyo lugubris 
Enyo ocypete
Erinnyis obscura 

Sphinx ello 

Erinnyis elllo 
Eumorpha labruscae 
Eumorpha obliqua

Madoryx oiclus
Eumorpha vitis
Pachylia ficus
Perigonia lusca  
Xylophanes chiron    
Xylophanes pluto    
Xylophanes tersa

Sous-famille : Smerinthinae 

Protambulyx strigilis 

Sous-famille : Sphinginae 

Sphinx de la patate

Agrius cingulatus  

Sphinx rustique 

Manduca rustica 

Sphinx du tabac

Manduca sexta
Neococytius cluentius

Famille : Cossidae 

Sous-famille : Hypoptinae 

Givira pulverosa  

Famille : Geometridae

Sous-famille : Ennominae

Epimecis detexta 
Melanchroia chephise 
Nepheloleuca complicata
Oenoptila nigrilineata  

Oxydia vesulia 
Phrygionis dominica

Semiothisa everiata
Sphacelodes vulneraria 

Sous-famille : Sterrhinae

Pleuroplucha molitaria

Ptychamalia perlata 

Sous-famille : Geometrinae

Nemoria rectilinea 
Phrudocentra centrifugaria 
Femelle 

Phrudocentra centrifugaria 
Mâle 

Synchlora cupedinaria 

Synchlora frondaria 

Famille : Uraniidae

Sous-famille : Uraniinae

Urania leilus 

Famille : Erebidae

Sous-famille : Calpinae

Dyomyx jugator 
Gonodonta bidens
Gonodonta incurva  
Gonodonta sicheas
Hemeroblemma opigena Mâle
Hemeroblemma opigena Femelle
Melipotis famelica 
Melipotis fascolaris  
Syllectra erycata  

Sous-famille : Eulepidotinae

Eulepidotis addens  
 Anticarsia gemmatalis 

Sous-famille : Arctiinae

Cosmosoma demantria 
Eupseudosoma involuta   
Eriphioides toddi 
Halysidota leda 
Horama panthalon 
Horama pretus 
Hypercompe icasia 
Pachydota albiceps 
Pheia daphaena  
Syntomeida melanthus 
Utetheisa ornatrix  
Utetheisa pulchella

Sous-famille : Erebinae

 
Ascalapha odorata
Letis mycerina 
Mocis latipes 
Perasia garnoti  
Remigia repanda 
Ptichodis immunis   

Famille : Noctuidae 

Argyrogramma verruca 
Callopistria floridensis 
Condica mobilis 
Eriopyga herbuloti 
Spodoptera dolichos 
Xanthopastis timais 

Famille : Notodontidae 

Hemiceras domingonis 
Nystalea aequipars  
Rhuda focula
Rifargia occulta 

Famille : Crambidae

Sous-famille : Splilomelinae

Pantogropha limata
Diaphania elegans 
Diaphania hyalinata  
Diaphania ploralis
Glyphodes sibillalis 
Herpetogramma Sp
Herpetogramma Sp
Microthyris anormalis 
Omiodes indicata 
Omiodes humeralis 
Ommatospila narcaeusalis 
Palpita quadristigmalis 
Sparagmia gonoptera
Spoladea recurvalis 
Syngamia florella 

Famille : Thyrididae

Banisia myrsusalis 

Famille : Tineidae

Acrolophus walsinghami 

Famille : Attevidae

Sous-famille : Attevidae

Atteva aurea